Ga naar inhoud
HomeWetgeving

Wetgeving

Camerabewaking

Camerawet van 21-03-2007 : DE WET zoals verschenen in het Belgisch Staatsblad
Download hier de wettekst over camerabewaking

• Privacycommissie : iedereen die een camerabewakingssyteem plaatst moet hiervan aangifte doen bij de privacy commissie. www.privacycommission.be
Naargelang uw eigen situatie dienen meerdere aangiftes te worden uitgevoerd.

• Verplichte kennisgeving van bewakingscamera’s ten overstaan van tewerkgesteld personeel
Aan te raden is deze kennisgeving op te nemen in het Arbeidsreglement.
Voor personeel reeds in dienst voegt u een bijlage toe aan het reeds uitgereikte arbeidsreglement, steeds schriftelijk en met afgetekend ontvangstbewijs.
Voor nieuwe aanwervingen zit dusdanig de clausule reeds in het arbeidsreglement verwerkt.
Download hier een voorbeeld voor bijlage.

• Pictogrammen : Wettelijk verplicht pictogram
Download hier de wettekst 
Pictogrammen zijn te verkrijgen bij ons, lees hieronder hoeveel en welke pictogrammen u nodig heeft.

Pictogrammen

Voorschriften:

Verschillende formaten en materialen zijn ter beschikking:

-Polyprop plaat : Plastic plaat, formaat 210 x 300 mm
-Aluminium plaat : Formaat 210 x 300 mm of 100 x 150 mm
 

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen volgende types plaatsen:

Niet-besloten plaats: elke plaats waarvan de toegang niet wordt afgebakend door een onroerend bouwwerk (omheining, muur, …)
Besloten plaats: elke plaats waarvan de toegang wel wordt afgebakend door een onroerend bouwwerk. Hier wordt nog een onderscheid gemaakt in :

• Publiek toegankelijk : bestemd voor gebruik door het publiek, waar diensten aan het publiek kunnen worden verstrekt (bv. : winkel,…)
• Publiek ontoegankelijk : uitsluitend besteld voor gebruik door de gewoonlijke gebruikers (bewoners, personeel, …)

Waar moet ik een pictogram hangen?

Bij elke mogelijke toegang tot de plaats waar camerabewaking is geplaatst.
Dit wil zeggen : aan de oprit van de parking, aan elke toegangsdeur, aan elke poort.